Disclaimer/AVG
Ondertekende is NIET verantwoordelijk voor mogelijke fouten en/of onvolkomenheden.

Informatie verkregen via derden KAN door ondertekende worden gewijzigd, ingekort of zelfs worden geweigerd, wanneer er sprake is van:
- Discrimerende inhoud.
- Flames naar derden.
- Pornografische inhoud.
- Twijfel over waarheidsgehalte.
Verder wordt al het ingezonden foto-, beeld-, en geluidsmateriaal geplaatst, onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende persoon die de desbetreffende gegevens levert.

Bij alle vormen van wederpublicatie van foto-, beeld-, en geluidsmateriaal van deze pagina, is ondertekende NIET verantwoordelijk voor bijkomstige schending van rechten, privacy, e.d..

Verder kunnen aan door Schutterij St.Johannes - St.Clemens merkelbeek aangeboden Downloads geen rechten worden ontleend.
Mocht het voorkomen dat er op deze pagina foto-, beeld- en/of geluidsmateriaal van U aanwezig is, en waar U met een terechte reden niet mee instemt, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.


Schutterij St.Johannes - St.Clemens merkelbeek