De Geschiedenis
Het ontstaan van een schutterij in de gemeenschap Merkelbeek is helaas niet met de juistheid na te gaan. Uit overlevingen weten wel dat er reeds eeuwen geleden een schutterij voor de kerk, processie en gemeente moet hebben bestaan. Zo zeggen de archieven dat in de periode 1354-1357 de schutterij gevraagd werd voor de bewaking van de kerkgebouw dag en nacht op zich te nemen. Van 1357-1363 werd nog enkele bewaking tijdens de diensten gevraagd. Lange tijd werd niet vernomen omtrent de schutterij tot in 1734 weer hulp werd ingeroepen bij het bewaken van de kerk, dit duurde tot 1736. Ondanks de aantoonbare bewijzen van het bestaan van een schutterij in Merkelbeek in de 14 en 18 eeuw, heeft de huidige schutterij het jaar 1818 aangehouden als oprichtingsjaar. Het jaartal 1818 komt voor op de oudste koningsplaat. Rond 1840 ontstond de kerktwist. Dat deze strijd ook niet het verenigingsleven onberoerd liet, zien we doordat de Hölter in 1885 schutterij St. Clemens verlieten en een eigen schutterij St. Johannes oprichten. Deze schutterij vestigde zich in de toenmalige kern Douvergenhout.

In de komende jaren zien we dat nu eens de ene, dan weer de ander schutterij zwak stond.

Halverwege de jaren zestig begon de schutterij St. Clemens door gebrek aan leden, te verzwakken. In 1963 organiseerde St. Clemens voor het laatst een zelfstandig schuttersfeest. Om de schutterstraditie toch niet verloren te laten gaan werd in 1967 besloten een fusie tussen beiden schutterijen tot stand te brengen. In dat jaar is de naam schutterij St. Johannes - St. Clemens ontstaan.

Hier de wapenvergunning uit 1955